هیأت علمی

بصیری

نوید بصیری

فرزند : ضیاءالدین

متولد : 10 شهریور 1360

صادره : مشهد

آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی ( Ph.D )

رشته تحصیلی : کلینیکال پاتولوژی ( آسیب شناسی بالینی )

دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

تخصص اصلی : بیوشیمی و هماتولوژی

تخصص جانبی : فیزیولوژی ، میکروبیولوژی و انگل شناسی

استادیار و عضو هیأت علمی تمام وقت دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

نشانی : زاهدان ، خیابان دانشگاه ، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ، دانشکده علوم پزشکی

پست الکترونیکی : n.basiri@iauzah.ac.ir

·         ورود به دوره دكتراي تخصصي در رشته كلينيكال پاتولوژي ( آسيب شناسي باليني ) واحد علوم و تحقيقات تهران در سال 1385

.         اخذ مدرک دکترای تخصصی ( Ph.D ) در رشته کلینیکال پاتولوژی ( آسیب شناسی بالینی ) از واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 1390

.         ارتقا به مرتبه استادیاری از شهریور ماه سال 1390

.         عضو هیأت علمی تمام وقت دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان از سال 1386 تا کنون

.         معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان از سال 1390 لغایت 1392

.         ریاست شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان از سال 1390 لغایت 1392

.        ریاست کمیته دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان از سال 1390 لغایت 1392

.        ریاست کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان از سال 1390 لغایت 1392

.        نماینده تام الاختیار مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در برگزاری آزمون سراسری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان از سال 1390 لغایت 1392

.       مسئول برگزاری کلیه آزمونهای دوره تحصیلات تکمیلی ( مقطع کارشناسی ارشد ) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان از سال 1390 لغایت 1392

.       نایب رئیس ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان از سال 1390 لغایت 1392

.      عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان از سال 1390 لغایت 1392

.      عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان از سال 1390 لغایت 1392

دانشکده اصلی: 

   .        عضو هیأت علمی تمام وقت دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان از سال 1386 تا کنون

 

    .       همکاری و تدریس کلیه دروس علوم پایه و آزمایشگاهی تمامی رشته های دایر در دانشکده علوم پزشکی شامل رشته های علوم آزمایشگاهی ، پرستاری و مامایی از بدو  استخدام و از سال 1386 تا کنون

 

دروس تدریس شده و قابل تدریس در رشته علوم آزمایشگاهی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

بیوشیمی عمومی

3

2

آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

1

3

فیزیولوژی

2

4

آزمایشگاه فیزیولوژی

1

5

بیوشیمی پزشکی 1

3

6

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1

1

7

میکروب شناسی عمومی

2

8

آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی

1

9

انگل شناسی 1 ( کرمها )

2

10

آزمایشگاه انگل شناسی 1

1

11

ویروس شناسی پزشکی

2

12

انگل شناسی 2 ( تک یاخته و حشره )

2

13

آزمایشگاه انگل شناسی 2

1

14

آسیب شناسی عمومی

2

15

بیوشیمی پزشکی 2

2

16

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2

1

17

فارماکولوژی

2

18

اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه

1

19

متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی

2

20

خون شناسی 1

3

21

آزمایشگاه خون شناسی 1

2

22

هورمون شناسی

1

23

باکتری شناسی پزشکی

3

24

آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی

1

25

قارچ شناسی پزشکی

2

26

آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی

1

27

اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه

1

28

روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاههای بالینی

1

جمع واحدها

47 واحد

 

 

 

دروس تدریس شده و قابل تدریس در رشته پرستاری

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

بیوشیمی

2

2

میکروب شناسی

2

3

انگل شناسی

2

4

فیزیولوژی

3

5

داروشناسی

3

جمع واحد

12 واحد

 

 

 

دروس تدریس شده و قابل تدریس در رشته مامایی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

بیوشیمی

2

2

فیزیولوژی 1

3

3

فیزیولوژی 2

2

4

میکروب شناسی و انگل شناسی

4

5

داروشناسی 1

2

6

داروشناسی 2

1

7

آسیب شناسی

1

 

جمع واحدها

15 واحد

 

·        ارایه و چاپ مقاله با نمایه ISIدر ژورنال Comparative Clinical Pathologyتحت عنوان

" Evaluation of Biochemical Parameters for the Prediction of Left Displaced Abomasum in Dairy Cows Using the Logistic Regression Model"

       

            .        ارایه و چاپ مقاله علمی - پژوهشی تحت عنوان " بررسی اهمیت اندازه گیری مقادیر بتا هیدروکسی بوتیرات ، اسیدهای چرب غیر استریفیه و برخی دیگر از پارامترهای بیوشیمیایی سرم در پیشگویی ابتلا به جابجایی شیردان " در مجله پاتوبیولوژی مقایسه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 

 

  

·        ارایه مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان " بررسی تغییرات ویتامین Aو بتا کاروتن سرم در گوساله های نژاد هلشتاین " در مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

 

            .        ارایه مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان " بررسی اهمیت تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی سرم در محاسبه میزان خطر بروز جابجایی شیردان در گاوهای شیری با استفاده از مدل آماری رگرسیون لوجستیک " در مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

 

            .       ارایه و انجام طرح پژوهشی تحت عنوان " بررسی ارتباط بین تغییرات اجسام کتونی و پارامترهای بیوشیمیایی سرم گاو در دوره انتقالی با بروز بیماری جابجایی شیردان در دامداریهای صنعتی استان تهران " در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 

·        ارایه مقاله تحت عنوان " بررسی میزان تغییرات بتا کاروتن و ویتامین Aدر سرم خون گوساله های نوزاد نژاد هلشتاین در خلال زمانهای مختلف از بدو تولد تا 4 ماهگی " به صورت سخنرانی در ششمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران در شهریور ماه 84 در دانشگاه فردوسی مشهد و انتخاب آن به عنوان مقاله برتر در سمینار   

 

.        ارایه مقاله تحت عنوان " بررسی ارتباط شاخصهای بیوشیمیایی سرم خون با بروز جابجایی شیردان در گاو " در هجدهمین کنگره ملی دامپزشکی ایران دایر در مرکز همایشهای بین المللی رازی تهران در اردیبهشت ماه 93

 

.        ارایه مقاله تحت عنوان " تأثیر تعادل منفی انرژی در دوره انتقالی بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاو " در هجدهمین کنگره ملی دامپزشکی ایران دایر در مرکز همایشهای بین المللی رازی تهران در اردیبهشت ماه  93

 

.       ارایه مقاله تحت عنوان " بررسی عوامل موثر در تغییرات مقادیر بتا کاروتن و ویتامین A سرم در گوساله های نوزاد " در هجدهمین کنگره ملی دامپزشکی ایران دایر در مرکز همایشهای بین المللی رازی تهران در اردیبهشت ماه 93

 

·        شرکت در دومین همایش بهداشت و بیماریهای آبزیان ایران در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

 

·        شرکت در پنجمین سمپوزیوم جراحی ، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد