هیأت علمی

حاصلی سنقری

در سال 1388 در گروه زبان انگلیسی دانشگاه ازاد اسلامی زاهدان شروع به کار نمودم

1- تدریس زبان عمومی در دانشگاه شهید باهنر (1382-1384)

2- تدریس دروس تخصصی رشته زبان انگلیسی در دانشگاه ازاد اسلامی بافت (1382-1387)

3-تدریس زبان عمومی و پیش در دانشگاه ازاد اسلامی کرمان (1385-1388)

4-تدریس دروس تخصصی رشته زبان انگلیسی و زبان عمومی  در مجتمع اموزش عالی بم (1387-1388)

5- تدریس دروس تخصصی رشته زبان انگلیسی و زبان عمومی در دانشگاه ازاد اسلامی   بم (1387-1388)

6- تدریس دروس تخصصی رشته زبان انگلیسی و زبان عمومی در دانشگاه ازاد اسلامی زاهدان   (1388-      )

ارائه مقاله در کنفرانس :

1- ارائه مقاله با عنوان Analysis of language needs of English literature majors: A non-native context study در کنفرانس بین المللی کشور مالزی

2- ارائه مقاله با عنوان Exploring the congruence between teachers' and students' preference for form-focused instruction: Isolated or integrated در کنفرانس بین المللی کشور فیلیپین.

مقالات چاپ شده:

1- مقاله با عنوان Analysis of language needs of English literature majors: A non-native context study چاپ شده در کتاب  Teaching and learning in diverse contexts از انتشارات دانشگاه USM مالزی (2011).]] sdfsdfe

2- مقاله با عنوان Exploring the congruence between teachers' and students' preference for form-focused instruction: Isolated or integrated  در مجله علمی-پژوهشی (2012) Asian EFL Journal 

طرح پژوهشی:

1- طرح پژوهشی با عنوان Exploring the congruence between teachers' and students' preference for form-focused instruction: Isolated or integrated   با حمایت مالی  دانشگاه ازاد اسلامی زاهدان  )  (13

1-  چاپ کتاب با عنوان "فرهنگ اصطلاحات انگلیسی" (جهانبخش لنگرودی- مهدی حاصلی سنقری). انتشارات دانشگاه   شهید باهنر کرمان. 1385

2- چاپ کتاب با عنوان " Come to Terms with Idioms" (سلطانعلی فیض- مهدی حاصلی سنقری). انتشارات خط سفید. 1390