هیأت علمی

خادم ثامنی

الف مشخصات فردی

نام:فرزانه       نام خانوادگی : خادم ثامنی         فرزند : احمد            تاریخ تولد  : 4/6/1348

محل تولد : مشهد                  میزان تحصیلات : دکترای تخصصي پاتولوژی

محل تحصیل : مشهد-تهران         رشته تحصیلی : پزشکی- تخصص پاتولوژی

شغل: عضو هیئت علمی دانشگاه       محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی

آدرس : زاهدان - خیابان دانشگاه مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی

 پست الکترونیک :   fsameni@iauzah.ac.ir

fsameni@yahoo.com

دانشکده اصلی: 

ب   سوابق اجرائی- آموزشی

1- رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان از ابتدای تاسیس  (بهمن 1390)

2- عضو هیئت علمی از تاریخ 1389                            

فهرست مقالات :

1-بررسي و مقايسه روشهاي درماني داخلي و جراحي كيست هيداتيد ريه و مقايسه روشها با يكديگر در بين بيماران بيمارستانهاي رازي-قائم

 

تعيين اعتبار سيستم درجه ­بندي Brunt2-براي تعيين شدت آماس و فيبروز در كبد بيماران مبتلا به کبد چرب غير الکلي(

NAFLD)

 

3-بررسي ارتباط سطح سرمي آنزيم­هاي ALTو ASTبا درجه تغييرات آماسي و فيبروز در کبد بيماران مبتلا به هپاتيت کبد چرب غيرالکلي

 

4-بررسی توانایی تست کوآنتیفرون در تشخیص عفونت سل نھفته، در بیمارستان بوعلی زاھدان

 

5- Hepatic Steatosis in Iranian Patients with Chronic Hepatitis C

 

6- مجری طرح : بررسی توزیع تنوع آللی کاندیدا آلبیکنس در بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدیایی با استفاده از روش مولکولی PCR-SSCP  ومقایسه استرین ها با سکوانسینگ در شهرزاهدان.

- نفر اول دوره پزشکی عمومی

-نمره 19/5 پایان نامه تخصصی

- نفر اول برد تخصصی دانشگاه تهران در سال 1383