هیأت علمی

سالاری

 

مشخصات فردی

نام

مصطفی

نام خانوادگی

سالاری

سال تولد

1361

محل کار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

پست الکترونیک دانشگاهی

m.salari@iauzah.ac.ir

پست الکترونیک

m.salari11@yahoo.com

 

 

سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

درجه علمی

دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ فراغت از تحصیل

زبان و ادبیات فارسی

 

کارشناسی

 هرمزگان

بندرعباس

ایران

83

زبان و ادبیات فارسی

 

کارشناسی ارشد

پیام نور تهران

تهران

ایران

85

زبان و ادبیات فارسی

 

دکتری

آزاد اسلامی واحد بوشهر

بوشهر

ایران

93

 

 

دوره ها و کارگاه های آموزشی گذرانده شده

عنوان دوره

محل برگزاری

تعداد ساعت

تاریخ

تعلیم و تربیت (1)

دانشگاه آزاد زاهدان

40

2/12/90 ال 5/2/91

تعلیم و تربیت (2)

دانشگاه آزاد زاهدان

40

24 الی 27/11/90

تعلیم و تربیت (3)

دانشگاه آزاد زاهدان

40

17 الی 23/11/90

کارگاه آموزشی زبان عمومی (1)

دانشگاه آزاد زاهدان

24

28/9 الی 11/10/89

اصول تعلیم و تربیت اسلامی

دانشگاه آزاد زاهدان

16

20/2/90

راهکارهای تربیت قرآنی

دانشگاه آزاد زاهدان

6

1/9/ 1390

راهبردهای عملی عفاف و حجاب

دانشگاه آزاد زاهدان

4

11/8/90

تربیت قرآنی و راهکارهای آن

دانشگاه آزاد زاهدان

8

1/9/90

معانی شناسی سوره حمد و توحید

دانشگاه آزاد زاهدان

8

 10 الی 17/9/91

روخوانی قران با لهجه عربی و الفاظ صحیح نماز

دانشگاه آزاد زاهدان

16

30/ 4/الی 15/5/91

قرائت و مفاهیم قران کریم

دانشگاه آزاد زاهدان

18

 22 الی 27/7/91

آشنای با قوانین و آیین­نامه­های پژوهشی

دانشگاه آزاد زاهدان

8

13 الی 14/7/91

 

 

دانشکده اصلی: 

 

سابقه ارائه خدمات آموزشی

موسسه محل تدریس

سمت

عنوان درس

از تاریخ

تا تاریخ

 

آموزش و پرورش

مدرس

دروس ادبیات دبیرستان و پیش دانشگاهی

86

88

دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان ممسنی

مدرس

تخصصی و عمومی ادبیات

88

89

دانشگاه آزاد زاهدان

مدرس

تخصصی و عمومی ادبیات

89

...

 

 

 

 

 

 

پایان نامه ها

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

بررسی و تحلیل ایهام در غزلیات خواجوی کرمانی

کارشناسی ارشد

دکتر علی محمد پشت دار

دکتر فاطمه کوپا

بررسی آثار عطار از دیدگاه سیاسی،اجتماعی و فرهنگی

دکتری

دکتر سید احمد حسینی کازرونی

دکتر سید جعفر حمیدی

طرح های تحقیقاتی

عنوان طرح

مجری

همکاران طرح

مشخصات همکاران

سال

سازمان حامی

کارکرد دوگانۀ رنگ سیاه در عرفان اسلامی مصطفی سالری

بهروز رومیانی

معصومه بخشی زاده

  92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
بوتیقای شعر سنایی و نظامی مصطفی سالاری

حمید صمصام

بهروز رومیانی

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
کاربرد ابزارهای هنری در تبیین مفاهیم عرفانی مصطفی سالاری

بهروز رومیانی

شهرزاد تیموری

معصومه بخشی زاده

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
بررسی شعر انقلاب  و انقلاب شعری مصطفی سالاریی

بهروز رومیانی

معصومه بخشی زاده

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان