هیأت علمی

قدس

مشخصات

نام: علی    نام خانوادگیقدس     فرزند: عبدالمجید   تاریخ تولد: 13/12/1358

محل تولد: تهران     میزان تحصیلاتدکترای تخصصي  P.h.D

محل تحصیل: زاهدان   رشته تحصیلیعمران-  سازه    وضعیت: متاهل

شغل: عضو هیئت علمی دانشگاه  محل اشتغالدانشگاه آزاد اسلامی

آدرسزاهدان - خیابان دانشگاه مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی -دانشکده فنی و مهندسیگروه عمران

 صندوق پستی978-98135

 پست الکترونیک:  alighods@iauzah.ac.ir   

دانشکده اصلی: 

سوابق اجرائی- آموزشی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان(از 1388)

مدیر گروه عمران و سازه (از 1391)

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان( از 1392)

طرح های پژوهشی

1- تحلیل قابلیت اعتماد برش در تیرهای بتن آرمه با پلیمرهای مسلح به فیبرهای شیشه ای 

2- تحلیل قابلیت اعتماد خمش در تیرهای بتن آرمه تقویت شده با پلیمرهای مسلح به فیبرهای آرامید 

3- ارزیابی گزینه های مناسب در بهسازی لرزه ای مدارس استان سیستان و بلوچستان

استاد مشاور در پایان نامه

1- بررسی کمانش پوسته های استوانه ای  کامپوزیت تحت اثر فشارهیدروستاتیک

2- بررسی رفتار تیرهای مسلح خودتراکم(SCC) تحت اثر خوردگی

3- بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح حاوی پوزولان تفتان تحت اثر خوردگی

4- برآورد درصد مشارکت نیرو های ایجاد شده بر وجوه ساختمان توسط انفجار خارجی سطحی بر پاسخ سازه قاب خمشی بتن مسلح 3 بعدی   

5- بررسی عوامل تاخیر در پروژهای عمرانی و ساخت استان کرمان و عوامل ریسک در آنها        

داوری در پایان نامه

1- بررسی مدلهای ارائه شده برای منحنی تنش –کرنش در ظرفیت باربری و شکل پذیری سازه های بتن آرمه به روش اجزا محدود

2- بررسی عملکرد لرزه ای سازه های بتن مسلح با بادبند فولادی

3- آنالیز تقریبی قاب محیطی در ساختمانهای بلند

4- بررسی اثر نانوسیلیس و آلومینا بر روی خواص مهندسی بتن معمولی

5- ارزیابی خواص مکانیکی بتن حاوی نانو تیتانیم  و متاکائولین

6- پیش بینی خوردگی سازه های بتن آرمه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

7- مقاوم سازی تیرهای فولادی با استفاده از برش مختلف انتهایی نوارهای پلیمر مسلح شده به فیبر کربن

8- اثر مقاوم سازی با پلیمرهای مسلح شده به فیبر کربن بر خواص کمانش جانبی پیچشی تیرهای فولادی

9- کاربرد میراگرهای جاری شونده پانل آلومینیومی برای قابها فولادی     

10-  بررسی اثر انفجار خارجی با مواد انفجاری سبک بر روی قاب بتن مسلح و مقاوم سازی آن با FRP

11-  تحلیل ترک خوردگی پوشش بتن ناشی از خوردگی آرماتور با استفاده از نرم افار آباکوس

12-  تاثیر نحوه و زمان اختلاط بتنهای دارای نانوسیلیس و میکروسیلیس و تعیین مشخصات مکانیکی آنها با در نظر گرفتن پوشش پلیمرهای مسلح شده با الیاف فیبر کربن

13- تاثیر ماسه بادی موجود در سنگدانه های درشت بر مشخصات مکانیکی بتن

14- مطالعه عددی  پایداری تیر پیوند در قاب های فولادی با مهاربند واگرا به روش اجزا محدود

15- بررسی خوردگی تسریع شده در نمونه های بتن آرمه حاوی متاکائولین 

16- بررسی عملکرد تناوبی اتصالات تیر به ستون با ورق میانگذر قائم در سازه های فولادی

17- پیش بینی جابجایی نسبی سازه به کمک سیستم های فازی

1- کسب مقام دوم در دهمین دوره مسابقات کشوری ICI سازه محافظ تخم مرغ(EPD) سال 91

2-  تقدیر در نهمین دوره مسابقات کشوری ICI سازه محافظ تخم مرغ در سال 90 به دلیل مقاومت بالا گروه دوم

3- کسب مقام اول در نهمین دوره مسابقات کشوری ICI سازه محافظ تخم مرغ در سال 90 گروه اول

4- کسب مقام دوم مسابقات کشوری ACI قاب محافظ تخم مرغ در سال 89

5- کسب مدال نقره در مسابقات جهانی اختراعات در سال 92 در ژنو سوییس

6- تقدیرنامه از دبیر منطقه 14 دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص اولین جشنواره نشریات دانشجویی منطقه 14

7- تشویق نامه و تقدیر نامه از دانشگاه سراسری زابل و فرمانده ی بسیج در خصوص تشکیل تیم سازه های ماکارونی برای اولین بار در دانشگاه زابل و کسب مقام

8- تشویق نامه و تقدیر نامه از استانداری مازندران در خصوص ارائه مواد و محصولات بتنی در نمایشگاه مواد و محصولات مقاوم در برابر حوادث غیر مترقبه 

9- تشویق نامه و تقدیر نامه از وزارت کشور جهت خدمات ارائه شده جهت تسریع در جواب نامه های مردمی در هنگام سفر ریاست جمهوری

10- انتخاب به عنوان مدرس نمونه در دانشگاه امام محمد باقر مازندران

11- گواهی ثبت اختراع در خصوص ساخت بتن الیافدار حاوی لیکا و پامیس 

12- گواهی ثبت اختراع در خصوص ساخت بتن مغناطیسی الیافدار

13- 3 بار نفر اول در آزمون دکتری تخصصی دانشگاه سیستان و بلوچستان

14- نفر سوم در بین ورودی های سال 82 در مقطع کارشناسی ارشد        

15- انتخاب به عنوان نخبه در سال 87 از سوی وزارت نیرو

16- عضو و همکار در کمیته تدوین استاندارد خوردگی در ایران 

17- مخترع نمونه در استان س و ب سال 1392

کنگره و کنفرانس

1-  مقاله در هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران در دانشگاه تربیت مدرس "بررسی خواص مکانیکی بتن های سبک الیافدار حاوی لیکا و پامیس تفتان" صفحه 22، سال 84.

2- مقاله در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران- دانشگاه تهران "بررسی اثر آب مغناطیسی بر دوام بتن نیمه سبک" صفحه 512، سال 87.

3- مقاله در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران –دانشگاه تهران "بررسی خواص مکانیکی بتن های نیمه سبک لیکا و پامیس تفتان حاوی الیاف" صفحه 514، سال 87.

4- مقاله در چهارمین کنفرانس بین المللی دانشگاه سمنان "بررسی اثر آب مغناطیسی بر خواص مکانیکی بتن سبک" صفحه 435، سال 87.

5- مقاله در چهارمین کنفرانس بین المللی دانشگاه سمنان "بررسی اثر الیاف فولادی بر دوام بتن سبک" صفحه 37، سال 87.

6- مقاله در اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران قائمشهر "مقایسه ضوابط پیشنهادی سازمان UNIDO و آیین نامه IBC با آیین نامه 2800 زلزله ایران در خصوص استفاده از کلاف با مطالعه موردی یک ساختمان دو طبقه آجری" صفحه 86،سال 89.

7- مقاله در اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران قائمشهر "تحلیل قابلیت اعتماد تیرهای بتن آرمه تقویت شده با CFRP" صفحه 83،سال 89.

8- مقاله در ششمین کنگره ملی مهندسی عمران سمنان "تحلیل قابلیت اعتماد برش در تیرهای بتن آرمه تقویت شده با CFRP" صفحه 364، سال 90.

9- مقاله در دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران "تحلیل قابلیت اعتماد برش در تیرهای بتن آرمه تقویت شده با GFRP" صفحه 234،سال1391.

10- مقاله در مجله علمی- تخصصی مراغه "بررسی درصد بهینه الیاف فولادی و تاثیرات آنها بر دوام بتن های سبک" سال 1391.

11- مقاله در همایش ملی جامع زلزله " بررسی عملکرد لرزه ای قابهای خمشی بتنی سنتی و جداسازی شده و تاثیرات آن در زلزله های نزدیک به گسل" سال1392

12- مقاله در همایش ملی عمران و توسعه پایدار" تحلیل قابلیت اعتماد خمش در تیرهای بتن آرمه تقویت شده با  AFRP" سال 1392  

مقالات علمی- ترویجی

1- مقاله  در مجله علمی- ترویجی بنا "بررسی اثر آب مغناطیسی بر خواص مکانیکی بتنهای معمولی حاوی الیاف فولادی و پلی پروپیلن" صفحه شماره 31، سال 86.

2- مقاله  در مجله علمی- ترویجی بنا "بررسی درصد بهینه الیاف فولادی وتاثیرات آنها بر دوام بتن های نیمه سبک" صفحه 26، شماره 35 و 36، سال 87.

3- مقاله  در مجله علمی- ترویجی بنا "بررسی درصد بهینه الیاف فولادی وتاثیرات آنها بر دوام بتن های سبک" صفحه 23، شماره 38، سال 87.

4- مقاله  در مجله علمی- ترویجی بنا "بررسی خواص مکانیکی بتن خودتراکم  مغناطیسی حاوی نانوسیلیس" صفحه 79، شماره 45، سال 89.

مقالات علمی- پژوهشی

1- مقاله در مجله علمیپژوهشی مسکن و انقلاب "بررسی اثر آب مغناطیسی بر خواص مکانیکی بتن های سبک الیافدار" صفحه 66، شماره 119، سال 86.

2- مقاله در مجله علمیپژوهشی علوم و مهندسی خوردگی "بررسی امکان استفاده از تکنیک پالس گذرای گالوانواستاتیک در خوردگی میلگردهای تیر بتنی" صفحه 63، شماره سال 91.

3- A study of CFRP composites effects in seismic retrofitting of concrete connections using ABAQUS software, International Research Journal ofApplied and Basic Sciences,Vol. 6 (2): 241-252, 2013

4- مقاله در مجله  علمیپژوهشی علوم و مهندسی  خوردگی "اثر شرايط محيطی بر نفوذ و دوام يون کلر در بتن معمولی و خودمتراکم حاوی نانو سيليس" شماره 8 تابستان 1392

مقالات ISI 

1- Effect of Rebar Corrosion on Behavior of Reinforced Concrete Beam Using Modeling and Experimental Results