هیأت علمی

میرزایی باغابری

 

   مشخصات فردی

 

   نام :  عالیه                   نام خانوادگی: میرزایی باغابری               نام پدر: رحمان          محل تولد: زاهدان                    

 

   محل تحصیلدانشگاه اصفهان      ( کارشناسی  زبان و ادبیات انگلیسی )

                        دانشگاه آزاد تهران    ( کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انکلیسی

محل اشتغال :   دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

 

  آدرس: خیابان دانشگاه- مجتمع دانشگاه آزاد زاهدان - دانشکده تربیت معلم- گروه زبان انگلیسی

  پست الکترونیکa.mirzaei@iauzah.ac.ir

                                                           

 

    تدریس دروس تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه آزاد تهران ( واحد مرکز ) از 1376 تا

   تدریس دروس تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه آزاد قم در از 1376 تا

   تدریس دروس تخصصی زبان انگلیسی در دانشگاه غیر انتفایی هاتف تهران

   مترجم در موسسه ی پژوهشی آموزش عالی تهران

  تدریس دروس زبان عمومی و تخصصی در دانشگاه آزاد زاهدان از 1378 تا کنون

  تدریس دروس زبان و ادبیات انگلیسی از 1385 تا کنون

 

     سوابق اجرایی: مدیر گروه تمامی دروس عمومی دانشگاه از 1380 به مدت دو سال

                               مدیر گروه زبان انگلیسی از 1382 به مدت چهار سال

                               مدیر گروه زبان انگلیسی از 1391 تا کنون

  

 

 طرح پژوهشی با عنوان : بررسی بنیادی درس زبان انگلیسی و یافتن علل ضعف در آن از دیدگاه معلمان و دانشجویان

  کار بر روی طرح پژوهشی بررسی قیاسی دو اثر حماسی شاهنامه و بروت انگلیسی

 کار بر روی طرح پژوهشی نمایشنامه درمانی در مهد کودکهای زاهدان

تهیه ، تنظیم و تالیف کتاب زبان عمومی برای دانشجویان دانشگاه

چاپ کتاب فرهنگ کاربردی اصطلاحات انگلیسی به فارسی با حدود 4000 اصطلاح